Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa Account

Printable View