Helo anh em nhằm tăng cường vấn đề thảo luận
BQT muốn có 1 động thái test nho nhỏ
Anh em biết muhoanglong.net qua đâu

1. Quảng cáo google
2. Qua Cốc cốc
3. Quảng cáo diễn đàn
4. Quảng cáo Facebook

Nếu diễn đàn thì là diễn đàn gì ghi ra nhé

View more latest threads same category: