Sự kiện : Đua TOP 11 giờ
( Thời gian từ : 13h00 ngày 7/8 đến hết 23:59 ngày 7/8)


Nội dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện gamer nào có số làn RS nhiều nhất sẽ nhận giải từ phía BQT
- Chấp nhận đổi giới tính
- Cho phép rs ủy thác - rs vượt mức
- Tính top ở bảng xếp hạng All của : resets + relifes bảng xếp hạng này bao gồm ( reset vượt cấp + rs ủy thác online và offline )
- Các bạn có thể xem bảng xếp hạng top 50 lúc 0h ngày 8/8
- Úp rs vân tính vào đua top


Theo Reset / Relife:
TOP ALL

Cơ cấu giải như sau :

Thứ Hạng Phần Thưởng
Giải nhất Tài khoản sẽ nhận 1 Giftcode cấp độ 1 + 2 + 3
Giải nhì Tài khoản sẽ nhận 1 Giftcode cấp độ 2 + 3
Giải Ba Tài khoản sẽ nhận 1 Giftcode cấp độ 3

Giftcode Phần thưởng
Cấp độ 1 1 Bless + 1 Soul
Cấp độ 2 5 Bless + 5 Soul
Cấp độ 3 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda


Cách nhận giải

Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Lịch sử Giftcode - > Cầm mã ra phần nhận giải thưởng Giftcode

Lưu ý mất đồ nhân vật nhận giải


Sự kiện : Đua TOP 4 Ngày
( Thời gian từ : 13h00 ngày 7/8 đến hết 23:59 ngày 10/8)


Nội dung :


- Trong thời gian diễn ra sự kiện gamer nào có số lần RS nhiều nhất sẽ nhận giải từ phía BQT
- Chấp nhận đổi giới tính
- Cho phép rs ủy thác - rs vượt mức
- Tính top ở bảng xếp hạng All của : resets + relifes bảng xếp hạng này bao gồm ( reset vượt cấp + rs ủy thác online và offline )
- Yêu cầu số lần rs là 130 lần trở lên
- Các bạn có thể xem bảng xếp hạng top 50 lúc 0h ngày 11/8
- Úp rs vân tính vào đua top

Theo Reset / Relife:
TOP ALL


Giải thưởng
:
Thứ Hạng Phần Thưởng
Giải nhất 10 x ( 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda )
Giải nhì 8 x ( 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda )
Giải Ba 6 x ( 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda )
Giải Tư 5 x ( 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda )
Giải Năm 4 x ( 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda )Giải Thưởng Phần thưởng GiftCode
Giá Trị 1 Giftcode 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda


Các nhận giải :


- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyếtSự kiện: Đua top chủng tộc 7 ngày
( Thời gian từ : 13h00 ngày 7/8 đến hết 23:59 ngày 14/8)

Nội dung:
- Nhân vật đứng đầu top chủng tộc sẽ đoạt giải
- Không tính với những nhân vật đổi giới tính sau ngày 10/8
- Không tính số lần úp reset vào số lần thực hiện RS

- Tính theo bảng xếp hạng chủng tộc của : resets + relifes + Reset Overs bảng xếp hạng này bao gồm ( reset vượt cấp + rs ủy thác online và offline + Reset Overs )
- Yêu cầu các nhân vật phải Thực Hiên Số Lần Reset từ 160 lần trở lên (tức tổng Rs là 180 lần)
- Ko cày nhiều tài khoản để lấy top
- Sử dụng Úp RS sẽ ko được tính số lần thực hiện Reset vào đua top
- Tính cả Reset overs vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs :
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP
Mẹo :
BXH Thực hiện Reset Tháng - BXH Thực hiện Reset Ngày = Số lần thực hiện RS đua top

Giải thưởng
:Thứ Hạng Phần Thưởng
Giải nhất 1 bộ Đồ Socket cấp 8 chưa ép + 11 + 28 option + Luck + Full ( Titan, Quỷ Vương...)
Giải nhì Tài khoản sẽ nhận 150k Gcoin Khuyến mại
Giải Ba Tài khoản sẽ nhận 100k Gcoin Khuyến mạiLưu ý :

- Chủng tộc nào lấy đồ socket chủng tộc đó
- Ko được chọn đồ top ( Ví dụ top RF đòi đồ Socket DK )
- Ko đủ điều kiện Thực Hiện Reset thì loại
- Sét Top Chủng tộc : Titan ( DK ) - Quỷ Vương ( DW ) - Anh Vũ ( ELF ) - Bóng Ma ( MG ) - Đế Vương ( DL ) - Quyền Lực ( RF - sét này có tính năng socket ) - Chiêm Tinh (SM)
- Sét Socket xem qua ở đây: http://duphong.net/huongdan1/HeThong...ket/index.html


Sự kiện : Đua top phú hộ
( Thời gian từ : 13h00 ngày 7/8 đến hết 23:59 ngày 14/8)

Nội dung:

- Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
- Top nhận đồ theo chủng tộc nhé
- Top mốc nào nhận đồ mốc đó
- Chỉ nhận giải 1 mốc duy nhất
- Top mốc nào cũng chỉ lấy 3 người - cấp độ giảm dần là - 1 cấp độ
- Giá trị nạp thẻ phải từ 800.000 vnd trở lên mức như sau :

A. Hoặc mốc theo sét Full + 5 socket
( Sét Full + 5 Socket)


Set theo chủng tộc bao gồm : Hoàng Long ( DK ) - Quỷ Vương ( DW ) - Thái Bình ( ELF ) - Bóng Ma ( MG ) - Đế Vương ( DL ) - Chiêm Tinh ( SM ) - Huyết Long ( RF )
Top 800.000 <Gcoin< 1.499.999 1.500.000 <Gcoin< 1.999.999 2.000.000 <Gcoin< 2.499.999
1 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

2 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)


Top 2.500.000 <Gcoin< 3.499.999 3.500.000 <Gcoin< 4.999.999 5.000.000 <Gcoin<6.499.999
1 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

2 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn4 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)


B. Hoặc mốc theo sét Full Thần 5 socket
( Sét Full + Thần + 5 Socket)

Set theo chủng tộc bao gồm : Hoàng Long ( DK ) - Quỷ Vương ( DW ) - Thái Bình ( ELF ) - Bóng Ma ( MG ) - Đế Vương ( DL ) - Chiêm Tinh ( SM ) - Huyết Long ( RF )


Top 8.500.000 <Gcoin<10.000.000 10.500.000 <Gcoin< 11.499.999 11.500.000 <Gcoin< 12.499.999
1 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 13 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)
1 bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )

1 bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )

2 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 12 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)


1 bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )


1 bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )

3 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 11 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)

1 bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )

1 bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )


op 12.500.000 <Gcoin< 13.499.999 13.500.000 <Gcoin< 14.999.999 15.000.000 <Gcoin
1 1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )
2 1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )
3 1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )

Sự Kiện: Huy Chương May Mắn
( Thời gian từ : 13h00 ngày 7/8 đến hết 23:59 ngày 7/9)

Cách Thức:

- Ghép các Item theo công thức và đổi điểm tại trang quản lý tài khoản
- Số điểm đổi ra là ngẫu nhiên trong khoảng theo bảng công thức bên dưới
- Số điểm cộng sẽ là điểm cộng tồn tại trong tháng

Nguyên tắc:

- Point ăn được là point vĩnh viễn ko bị mất
- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự kiện Đổi Point HCV đã đổi được.
- 5 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải
- Số point event chỉ được tính trong thời gian diễn ra sự kiện
- Point event phải trên 10000
- Không nhận úp đồ từ 13 trở lên
- Ko úp wing

Giải thưởng:


Thứ Hạng Phần Thưởng
Giải nhất Tài khoản sẽ được Up 5 Món lên + 1 cấp độ
Giải nhì Tài khoản sẽ được Up 4 Món lên + 1 cấp độ
Giải Ba Tài khoản sẽ được Up 3 Món lên + 1 cấp độ
Giải Tư Tài khoản sẽ được Up 2Món lên + 1 cấp độ
Giải Năm Tài khoản sẽ được Up 1 Món lên + 1 cấp độ

View more latest threads same category: