Các bạn khi reset hay cộng điểm hãy lưu ý
- Reset - Relife ko cần cất đồ
- Sau khi reset xong các bạn phải cộng điểm ở website , Tránh mất skills
- Khi đổi giới tính , hay chuyển nhân vật - Các bạn hãy cất đồ vào thùng đồ to ( thùng đồ chung ) Không được để trên người
- Khi ủy thác offline thì ko thể vào game vì nhân vật bị khóa
- Khi mua đồ Webshop hãy đọc kỹ hướng dẫn mua đồ , mất đồ BQT sẽ ko chịu trách nhiệm.
- Sau khi reset các bạn nên vào phần cộng điểm và năng lượng tối thiểu các bạn nên cộng là 1000 ene trở lên
để tránh mất skill hay master
- Hạn chế quay đồ lúc server đông hay lag - Vì có thể dẫn tới mất đồ cho các bạn ,BQT sẽ ko giải quyết các trường hợp xảy ra
- Hãy đọc kỹ hướng dẫn hay quy định chơi game .

View more latest threads same category: