Tải bản update ngày 12/2 - Nhiều tính năng mới
- Quy đổi sv vip thành sv thường, a e chỉ cần đăng ký vip là mọi sv anh em đều hưởng Exp vip ( y như sv vip )
- Xuất hiện các loại vũ khí/ item mới (vũ khí rồng cấp / Vũ khí rồng cấp 2 )
- Xuất hiện hệ thống cánh mới
- Thay đổi lại hệ thống quái, quái sẽ chụm lại để hỗ trợ các class tay ngắn train nhanh hơn

View more latest threads same category: