Bảo trì sv 15 phút về bản Game cũ
BQT về game bản cũ để tránh trường hợp bị kẹt acc
Anh em lên web Tẩy điểm master để lấy lại điểm nhé

View more latest threads same category: