TOP 50 lúc 0h00 27/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Stella 0 148 400 Grand Master Hào Kiệt
2 vodanh1 0 148 400 Lord Emperor Hào Kiệt
3 NguyHiem 0 148 400 Lord Emperor Hào Kiệt
4 liemtong 0 144 400 Grand Master Hào Kiệt
5 BoiVaoDay 0 143 400 First Master Hào Kiệt

View more latest threads same category: