TOP 50 lúc 0h00 24/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 NexOrDie 0 61 387 Hight Elf Hào Kiệt
2 BoiVaoDay 0 60 400 First Master Hào Kiệt
3 VoLyHuCau 0 60 248 First Master Hào Kiệt

View more latest threads same category: