Server Hào Kiệt
acc Candy
Mình cấn bán acc DW tên NV Candy RL 1 Rs 319
Đồ đạc bao gồm:
+ Wing 7 + 15 full + full socket 1
+ Kiếm Hoàng Tử + 15 full + full socket 1
+ Set hylạp + 11 full ( đã ép full dòng vàng GST )
+ Gậy Thần Ma + 11 full
+ Đao Quyên Năng + 11 full
+ Pendan + 2 ring full
Tổng tất cả mình bán 600k bạn nào cần LH mình 0945221680

View more latest threads same category: