TOP 50 lúc 0h00 17/07/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 zzPVHzz 0 75 400 Grand Master Hào Kiệt
2 ChanBin 0 64 178 Muse Elf Hào Kiệt
3 zHaNoiz 0 60 397 DarkLord Hào Kiệt

View more latest threads same category: