anh em chỉ giáo là ủy thác online vs ủy thác off line với mình ko biết cách