mình nạp 1800k rồi mà chưa có gì. tieuhiep mg nè hào kiệt