Họ và Tên :Nguyễn Tấn Ngọc
Tuổi :24
Sdt và yahoo :nguyentanngocst02@gmail.com
ID game :Silent