Tên:Mã Quế Thanh
Tuổi:23
SĐT:0901058488
ID Game:thanhst